Katalog parafii, kościołów i duchowieństwa metropolii mohylewskiej w Rosji

Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej

Instytut Historii
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Fundacja Badań Europejskich „Sarmacja”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2017)
Województwa Małopolskiego (2017)